Op de gemeenteraad van december 2020 werd de voorlopige vaststelling van het aangepast gemeenteljk ruimtelijk structuurplan  (GRSP) ter goedkeuring voorgelegd. Vervolgens is het openbaar onderzoek op 11 januari van start gegaan en zal op 23 februari een infosessie voor de bevolking georganiseerd worden. 

Om deel te nemen dien je ten laatste op 16 februari in te schrijven door een mail te sturen naar grs@hoeilaart.be, met als onderwerp 'Infosessie gedeeltelijke herziening GRS'. Je zal dan een bevestiging in je mailbox en een link naar de Teams-vergadering ontvangen.

Langs deze weg willen we jullie alvast trachten beknopt te informeren over de voorgestelde plannen en bieden wij u graag de kans om uw mening, suggesties en vragen aan ons te bezorgen. 

De volledige toelichting omtrent het huidige voorstel kan eveneens geraadpleegd worden op YouTube  en op de website van de gemeente  https://www.hoeilaart.be/ruimtelijk-structuurplan-hoeilaart