Het voorstel is om de agrarische gebieden gelegen ter hoogte van de Gladiolenlaan (sites 7A en 7B) en de Vosdelle (site 8) voor 50% in aanmerking te laten komen voor bebouwing (zie foto hieronder van het agrarisch gebied Gladiolenlaan). Opmaak van het RUP ‘Stationsomgeving Hoeilaart’ met inbegrip van de sites nr. 7a, 7b en 8.