Zoniënbosstraat
JB Charlierlaan

Voorstel concrete acties in het GRS : Opmaak van het RUP ‘Kern+’ voor de zones aansluitend bij het RUP Kern. Hierbij wordt
de invulling van de sites nr. 5, 6 en 10 t.e.m. 16 verder onderzocht en (her)bestemd voor wonen.