Volgende doelstellingen worden vooropgesteld door het gemeentebestuur :

Site Desbeck (nr. 20)

De huidige bestemming van de site is kmo-gebied. Gelet op de ligging ten opzichte van de kern en aan de gemeentegrens wenst de gemeente hier geen verder woonontwikkeling mogelijk te maken. De site kan worden ingevuld als een duurzame KMO-zone met een kwalitatieve, klimaatneutrale en groene invulling. In tweede instantie en op de lange termijn kan het gebied voorbehouden blijven als reservegebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Ook bij deze invulling wordt een maximaal groene
invulling nagestreefd. Een volledige invulling als groengebied wordt niet weerhouden.