GEEN STAD in ons DORP !

Een van onze 5 pijlers van ons beleidsprogramma waarmee we naar de verkiezingen van 2018 zijn gegaan is het dorps karakter van  Hoeilaart te behouden. 
In de afgelopen jaren zijn de appartementsgebouwen als paddestoelen uit de grond geschoten, het centrum staat zo goed als vol en met de nog geplande en reeds vergunde bouwwerken zal het weldra helemaal vol staan.

Wij willen alvast ervoor zorgen dat de verstedelijking een halt wordt toegeroepen, de criminaliteit wordt aangepakt en dat we ons groen dorp kunnen blijven behouden. 

Hierbij met de nodige aandacht voor projecten die ook de jongeren in Hoeilaart kansen bieden om in een leefbare en groene omgeving te kunnen blijven wonen zonder van het dorp een stad te maken.