Op de gemeenteraad van 14 december werd het aangepast meerjarenplan voorgesteld. CD&V Hoeilaart was enigszins verrast te lezen dat de gemeente het boekjaar 2020 met een verlies zal afsluiten en dat ook voor 2021 geen positieve cijfers zullen kunnen voorgelegd worden. De coronapandemie heeft zeker een impact gehad maar wij hadden niet verwacht dat belangrijke investeringen zullen geschrapt of verschoven worden.

Het bestuur schrapt de uitgaven voor het investeringsproject in de Guillaume Dekleermaekerstraat en het budget voor de vernieuwing van de Kasteelstraat wordt aanzienlijk teruggeschroefd. Een zeer opmerkelijke wijziging in het meerjarenplan waarbij mobiliteit een prioritaire doelstelling is.

De lockdown van maart heeft er duidelijk voor gezorgd dat fietsen van onder het stof werden gehaald. Meer en meer fietsers pendelen dagelijks naar hun werk en er zijn meer en meer fietsertjes aan de schoolpoorten. Schepen Pieter Muyldermans is de eerste om deze trend aan te moedigen. En toch worden de plannen om de Kasteelstraat en de omliggende straten als geheel te vernieuwen en zodoende fietsveilig te maken opgeborgen. Slechts een klein budget wordt voorzien om herstellingen uit te voeren en het deel ter hoogte van het park deels aan te pakken. Dit ondanks de bewonersvergadering waar een heel ander plan werd voorgelegd.

De Guillaume Dekleermaekerstraat ligt er nog slechter bij en ook hier waren er plannen om er een fietsstraat van te maken. Het voorziene budget in het meerjarenplan zal ervoor zorgen dat putten opgevuld worden maar van een opwaardering en een structurele verbetering is er jammer genoeg geen sprake meer.

CD&V-raadslid en fervent fietser, Julie Bollue, vindt dit een gemiste kans, een schande voor de bewoners en een hiaat in de visie rond mobiliteit. Het is een triestige wending terwijl men in Vlaanderen de fietsveiligheid zo hoog in het vaandel draagt.