Op de gemeenteraad van 24 juni besliste het gemeentebestuur om de inhoud van de beige restafvalzakken te verkleinen en deze ook duurder te maken.

Sinds de ingebruikname van de roze afvalzak bevat de beige restafvalzak minder plastic maar wel meer gewicht aan afval. Zwaardere zakken betekenen een extra werklast  voor de huisvuilophalers. Om deze last te verminderen zal Hoeilaart kleinere restafvalzakken invoeren. De huidige zak met een inhoud van 70 liter wordt vervangen door een nieuwe zak van 50 liter, deze van 35 liter wordt vervangen door een zak van 30 liter.

“Als we hierdoor de werklast van de huisvuilophalers kunnen verlichten, staan wij volledig achter deze beslissing “, aldus CD&V gemeenteraadslid Wim Laureys. “Maar om dan nog eens de prijs van de zakken te verhogen, daar kunnen wij ons moeilijk in vinden.”

CD&V Hoeilaart mist ook een globale visie op het afvalbeleid. “We moeten met z’n allen meer inzetten op het voorkomen van afval in plaats van de prijs van de huisvuilzak zomaar te verhogen”.

Het verhogen van de prijs van de huisvuilzak draagt immers niet bij tot het verminderen van de afvalberg en is zeker geen garantie voor het verminderen van het zwerfafval.

Elke Hoeilander die vandaag reeds de nodige inspanningen levert door een doorgedreven sortering en doelbewuste vermindering van zijn restafval, wordt ook getroffen door deze prijsverhoging.

Vooral gezinnen met een beperkt inkomen zullen deze prijsstijging voelen. Met hen wordt er vandaag geen rekening gehouden. Wij hebben dan ook aan  het gemeentebestuur gevraagd om zeker bijkomende sociale correcties in te voeren. We denken hierbij o.a. aan grote gezinnen met jonge kinderen, inwoners met bepaalde aandoeningen (stoma, thuisdialyse, ...), alleenstaanden en eenoudergezinnen met een beperkt inkomen, personen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW), … .