“Is het de bedoeling dat onze woongebieden volgebouwd zullen worden met appartementsgebouwen?”, zegt Youri Vandervaeren, voorzitter CD&V Hoeilaart. “Zeker na de voorstelling van het aangepast gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op de gemeenteraad van 14 december is onze bezorgdheid toegenomen.”

Het openbaar onderzoek van dit aangepast structuurplan zal in januari van start gaan. We roepen elke inwoner op om zijn mening te geven.

“De meerderheid spreekt van 17 hectare extra open ruimte en dat klinkt mooi. Maar deze hoerastemming willen wij toch even temperen. De huidige woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden zullen grotendeels open ruimte blijven maar andere open ruimte gebieden zullen worden opgeofferd om voor woongelegenheid in aanmerking te komen. Op de prachtige groene open ruimte gelegen tussen de Gladiolenlaan en de Brugstraat zal kunnen gebouwd worden, op het woonlint ter hoogte van de Keizerstraat waarschijnlijk ook.”

Een andere belangrijke bekommernis is de woonverdichting. Wij steunen nieuwe woonvormen en betaalbaar wonen. We zijn dan ook blij dat er in dit plan aandacht aan besteed wordt. Maar we stellen ons vragen over de voorstellen.

De meerderheid wil in de woonwijken in de buurt van de stationsomgevingen op woonverdichting in te zetten. Als nieuwe verkavelingsvorm voor deze woonverdichting denkt men bijvoorbeeld aan “urban villa’s” en stapelwoningen. Het gaat dus om kleine appartementsblokken als mogelijke verdichtingsvorm voor deze woonwijken.

“Met deze voorstellen vrezen we dat na het centrum ook de woonwijken volgebouwd kunnen worden. Hierdoor zal de verstedelijking zich verderzetten in onze woonwijken.”

CD&V is voorstander van bouwtypologieën die op een harmonische wijze aansluiten enerzijds op elkaar, maar ook op hun omgeving (qua vorm, structuur, volume, etc. ), om tot een ruimtelijke eenheid te komen. Tot slot vinden wij dat de rijwoning als basistypologie in het centrum even goed kan ingezet worden in een verdichtingsoperatie. Kleinere kwaliteitsvolle woningen kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen om geen nieuwe ruimte aan te snijden. Daarbij trekt deze woonvorm gezinnen met kinderen en draagt bij tot een gezonde demografische mix in onze dorpskern. Het kan een duurzaam alternatief en aanvulling zijn voor de hedendaagse trend van appartementen.

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust met ons contact op (cdenvhoeilaart@gmail.com).