Demaerschalk is de kwieke en goedlachse christen-democraat met een uitgebreid schepenpalmares. Dat is intussen wel twee legislaturen geleden dus staat de vijftiger inmiddels te popelen om weer in de picture te staan maar vooral om weer mee te beslissen over de nabije toekomst van het Doendersdorp. Door bijvoorbeeld lijsttrekker van zijn partij te worden. En dat gebeurde begin deze maand. Hij wil niet langer van op de zijlijn toekijken maar -gesteund door zijn achterban- een en ander met beide handen aanpakken. En deze keer weliswaar zonder de N-VA als partner. Tijd voor een gesprek met de man die vond dat hij te lang in de oppositie zat.      

Patrick Demaerschalk: 'Ik ben reeds twintig jaar actief in de politiek en stond al op verschillende plaatsen op de lijst van de CD&V; de laatste, de derde, de zevende,... met steeds een zeer behoorlijk resultaat. Deze keer wil ik de lijst trekken omdat ik in de eerste plaats coach wil zijn van een ploeg met 21 sterke kandidaten. Voor mij zijn het bij wijze van spreken 21 burgemeesters die allen een goed resultaat gaan halen. Dat is mijn grootste bekommernis. Ook om de lijst zo sterk en zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen. We gaan ook alleen de kiesstrijd in want de keuze om dat zoals vorige keer samen met N-VA te doen kostte ons een hoop gematigde kiezers. De problematiek rond Brussel-Halle-Vilvoorde is overigens gaan liggen. De samenwerking met N-VA heeft voor ons niet echt het verschil gemaakt. Ik wil nu vooral met een eigen ploeg de verkiezingen in'.

- Belangrijk want het gaat inderdaad niet enkel om het aanstellen van een burgemeester.

'We beschikken over voldoende mensen die heel goed hun dossiers kennen. Dat is niet alleen in het verleden bewezen toen we nog deel uit maakten van het bestuur. Het beleid dat ik voerde is tot op vandaag zichtbaar, denk maar aan de Meifeesten, Wijk in de Kijker, Raad voor Lokale Economie, Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Bovendien hebben andere leden binnen onze partij al bewezen, én vanuit het beleid én vanuit de oppositie, dat ze dossierskennis hebben en goed voorbereid zijn om morgen weer volop mee te kunnen besturen'

- Waar kan CD&V in Hoeilaart het verschil maken?                                                   

'In oktober vorig jaar hebben wij een bijeenkomst georganiseerd waarop wij de krijtlijnen vastlegden met name in het project Leefbaar Hoeilaart. Wij willen het verschil maken via vijf prioriteiten. Zo is er Mobiliteit, voorts alles dat te maken heeft met Inspraak en Communicatie want vandaag de dag wordt daar veel te weinig en grondig geluisterd naar wat de inwoners echt bekommerd en wat de verenigingen, de adviesraden bekommerd, daar is nog veel werk aan de winkel. Dan is er Sociaal-Radicaal waarmee we zeer concreet bedoelen dat we willen dat wanneer een gemeentebestuur een beslissing neemt zij het op vlak van belastingen zij het op vlak van het innen van allerhande taksen, de vraag wordt gesteld of de draagkracht groot is voor sommige mensen om dat alles te kunnen betalen. We moeten de laatste vijf jaar vaststellen dat de belastingen in Hoeilaart zeer fors zijn gestegen. Denken we maar aan  de personenbelasting die 20 procent steeg, onroerende voorheffing 20 %, huishoudbelasting 30 %,... Het water is daarenboven niet meteen verdubbeld maar serieus verhoogt... Daar willen wij toch iets aan doen. We willen sociale correcties aanbrengen en kijken of elke Hoeilander genoeg draagkracht heeft. Punt vier is 'Geen stad in ons dorp'. Concreet willen we daarmee aankaarten dat elk plekje in Hoeilaart vandaag wordt dicht gebouwd en dat vinden wij niet oké. We moeten natuurlijk de jongeren in Hoeilaart houden en nog een flink stuk sociale huisvesting realiseren omdat we het objectief nog steeds niet halen op Vlaams niveau. Vijfde punt: inzetten op het Gemeenschapsleven, op Integratie. Dat zijn voor ons de vijf grote lijnen waarover we de komende maanden een visie willen ontwikkelen.

VERWACHTINGEN VAN DE BURGERS

- Hoe was het tot nu toe om in de oppositie te zitten?

'Eerlijk gezegd ben ik iemand die niet graag in de oppositie zit. Ik ben eerder iemand die mee het beleid constructief wil voeren en die initiatieven neemt, de bakens uitzet. Dat heb ik ook bewezen toen ik schepen was. De rol van oppositie raasdslid stoort mij geweldig. Vandaar ook dat ik zo snel mogelijk terug samen wil besturen'.

- Wanneer is het echt weer gaan kriebelen?

'Ik heb het vrij vlug duidelijk gemaakt aan de partij op het moment dat men gevraagd heeft. Ik heb resoluut en voluit laten weten dat ik kandidaat lijsttrekker wil zijn omdat ik denk dat ik het verschil zal kunnen maken. Ik heb altijd goede verkiezingsuitslagen gehaald en ik ben er van overtuigd dat me dit weer zal lukken.'. 

- Wat is prioriteit? Wat moet meteen worden aangepakt in Hoeilaart volgens jullie?

'We deden al een aantal bevragingen bij de bevolking, maar in november pakken we uit met een brede enquête die wil peilen naar de verwachtingen van de burgers, naar wat moet gaan gebeuren. Op de jaarmarkt hadden we al het burgemeestersspel en daaruit is duidelijk gebleken dat het fiets- en voetpadennetwerk in erbarmelijk staat verkeerd. Je voelt goed dat het een van de grote bekommernissen van de mensen is. Tenslotte gaat het om hun straat, hun wegen waar zij vandaag over rijden. Het ganse voetpaden- en fietspadenbeleid wordt niet op een gestructureerde wijze aangepakt. Ook het groenonderhoud laat te wensen over. Het was de CD&V die destijds begon met de systematisch aanpak van de voet- en fietspaden maar dat werk is niet verder gezet door de huidige meerderheid'

- Realisaties als het nieuwe gemeenschapscentrum of het vernieuwde gemeenteplein zijn dan toch wel zichtbaar, niet?

'Ik steek niet onder stoelen of banken dat wij steeds constructief met het huidige bestuur hebben samengewerkt en onze ideeën hebben geformuleerd, zij het omtrent het gemeenschapscentrum, zij het om het gemeenteplein. Wat het eerste betreft was ik in 2006 een van de grondleggers van het nieuwe gemeenschapscentrum. Ik heb toen op de laatste gemeenteraad zelfs een plan ingediend. Het enige wat ontbreekt  -en dat hoor je nu van heel wat verenigingen- is het gebrek aan een feestzaal. Wij hadden dat wél voorzien. En nu met het verdwijnen van het Lindenhof merk je meer dan ooit een gebrek aan zo'n locatie. Voor het overige is het een mooi centrum en de verenigingen zijn er best tevreden mee. Als we het dan over het Gemeenteplein hebben, kan ik ook melden dat het op ons verlanglijstje stond. We hebben ons zoals bekend erg verzet tegen het verlies van parkeergelegenheid op het plein. Afgelopen zaterdag heb ik aan de lijve moeten ondervinden hoe moeilijk het was om te parkeren in de buurt van de Duurzame Doendersdag in het gemeenschapscentrum. Als je dan Hoeilaart helemaal laat volbouwen, moet je volgens mij ook de nodige parkeergelegenheid voorzien. En dat is een gemiste kans. Het plein an sich vind ik persoonlijk weinig smaakvol ingericht omdat het ondermeer teveel kleurencombinaties bevat. Men had ook een leuke waterpartij kunnen voorzien. Nu is het een beetje een dood plein . Misschien zal het nieuwe groen het wat levendiger maken'

- Hoe zit het met Jong CD&V waarmee ik niets over de leeftijd van de nieuwe lijsttrekker wil zeggen...

 'Let op, ik voel me nog jong, hoor! (Uitbundige lach) Jong CD&V vind ik heel belangrijk. Je zal zien dat binnen onze top 7 minstens twee jongeren zullen staan. Er zijn reeds plaatsen toegewezen en we zijn nog op zoek naar jonge kwaliteitsvolle kandidaten. We zijn momenteel in gesprek met sommige gegadigden want ik ben ook een grote voorstander van 'het toekomst gericht zijn'. We moeten niet alleen kijken naar de verkiezingen van 2018 maar meteen een opstap nemen naar 2024 en echt aan een verjongingsoperatie werken. Ik hoop echt dat we met een vernieuwde en verjongde lijst naar de kiezer te kunnen gaan.'.

LIEVER HOEILAART                            

- Het huidige bestuur werd op een dag bevraagd over de mogelijkheid tot fusioneren met omliggende gemeenten. Wat is jullie standpunt terzake?

'Ik kan mij niet uitspreken over wat de huidige meederheid daarover vond want het waren zij die aan zet waren. Toch volgen wij Open VLD in deze materie en in het feit dat wij eerder op nauwere samenwerking met andere gemeenten uit zijn en nog niet een fusie wensen te realiseren. Ik denk niet dat daar de komende zes jaar sprake van kan zijn. Dat heeft zijn tijd nodig om na te gaan wat daarbij de voordelen zijn. Intussen weten we dat daar een aantrekkelijk  financieel plaatje aan vast hangt. In eerste instantie zeggen wij ook: laten we meer én intenser samenwerken op allerhande domeinen zoals we dat vandaag al doen in de politiezone, her Huis van het Kind,... Er zijn ook al een paar initiatieven genomen op provinciaal vlak betreft de sport. Vergeet ook niet dat er een verschil in cultuur is tussen Hoeilaart en Overijse. Ik hoor vaak bij ons dat men liever in Hoeilaart woont dan in Overijse. Dat heeft volgens mij nog steeds te maken met het zeer Vlaams profiel van Overijse. Wat dat betreft is Hoeilaart steeds verdraagzamer geweest'.

- De beweegreden om een fusie vooralsnog te mijden is niet electoraal bepaald?

'Ik denk het niet. Het aangaan van een fusie heeft meer tijd nodig om te rijpen.

- Je was destijds schepen van Cultuur maar ook van veel meer belangrijke items...

'Ik heb cultuur gedaan, sport, middenstand, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, lokale economie,...'

- Behoorlijk wat. Was je eigenlijk nog vaak thuis te vinden?

'Toch wel. Ik kon vrij goed mijn tijd indelen en structureren. Bovendien had ik ook nog de Druivenfeesten. Al bij al dus een zwaar takenpakket maar ik had steeds een goede verstandhouding met de raden als met alle mensen die me rapporteerden. En ik werd daardoor geapprecieerd. Vandaag worden de raden stiefmoederlijk behandeld. Er komt niet genoeg initiatief van de betrokken schepenen om hun raden te betrekken bij hun beleid'.

- Beslissen schepenen dan gewoon zelf?

'Neen, maar schepenen gaan bijvoorbeeld niet naar hun raadbijeenkomsten. Op die manier zijn raden dan eerder een noodzakelijk kwaad. Let wel, dat geldt niet voor alle schepenen'

- Is het ook geen kwestie van al dan niet voldoende geld?                                                    

'De feesten blijven hun investering waard. Ik investeer liever in mensen dan in stenen'

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.