De eerste proefopstelling van Het Groene Dal werd geëvalueerd door de gemeente en de buurtbewoners. Iedereen is van mening dat een veilige schoolomgeving een must is maar wat met de dagelijkse aanpassingen die het met zich meebrengt voor de buurtbewoners?

“Tijdens het begin en het einde van de lessen is het rond een school vaak een chaos van kinderen, fietsen, ouders en auto’s. Hierdoor is de schoolomgeving vaak onoverzichtelijk en onveilig. Gemeenten, scholen en ouders wijzen naar elkaar als het gaat om verantwoordelijkheden. Dit terwijl juist door samenwerking de problemen kunnen worden opgelost.” (Gids “Stap voor stap naar een veiligere schoolomgeving.”, Provincie Vlaams-Brabant)

Om tot een zo ideaal mogelijke situatie te komen voor iedere partij (school, buurtbewoners, …) vinden wij een tweede proefopstelling waarbij rekening gehouden wordt met de huidige bekommernissen een noodzaak. Julie Bollue, gemeenteraadslid: “Concreet zou men de tijdspanne van de schoolstraat kunnen verkorten naar 30 minuten, het tweerichtingsverkeer in de Willem Matstraat toelaten buiten de schooluren en alternatieven aanbieden voor de ouders om de auto uit de schoolomgeving te houden.” Hierbij denken wij aan het aanstellen van begeleiders om de kinderen vanaf strategisch goed gekozen verzamelplaatsen naar de school te begeleiden. Veilige schoolroutes in kaart brengen zijn hier eveneens een waardige oplossing. Het aanbrengen van visueel materiaal in het straatbeeld rond de school zou automobilisten attenter moeten maken op de aanwezigheid van schoolgaande kinderen en zo hun snelheid mee moeten kunnen verlagen. Verlichte zebrapaden en voetpaden in de directe schoolomgeving zouden in deze donkere dagen ook een oplossing bieden.

Duidelijke afspraken tussen alle partijen zorgen voor een betere, veilige en leefbare school-woonomgeving. CD&V Hoeilaart ijvert voor een positieve aanpak met alle betrokken partijen. Dat we constructief en snel tot een betere en veiligere situatie kunnen komen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.